Stránky

ZŠ s MŠ Zalužice
http://skola.zaluzice.sk/
stránky Základnej školy s MŠ, 072 34 Zalužice 450
Slovenská komora učiteľov
http://www.komoraucitelov.org/
stránky stavovskej organizácie slovenských učiteľov
Blog Tomáša Tatarka
http://tatarko.sk/
Tomáš Tatarko a jeho osobný blog o živote, internete a televízií. Nauč sa, ako prežiť svoje sny a nepresnívať svoj život!
Opiner CMS
http://opiner.tatarko.sk/
Slovenský redakčný systém zdarma pre všetkých.
Blog vidieckeho učiteľa
http://blog.mso.sk/
o informatike, DVUi a živote